เกี่ยวกับเรา 

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน โดยถือกำเนิดจากความชอบ ผนวกกับความคิดริเริ่มของ คุณดำหริ ดารกานนท์ ที่เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี่คอมพิวเตอร์ จึงจัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานภายในองค์กร พร้อมทั้งจัดจำหน่ายและให้บริการต่อองค์กรต่างๆ ภายนอกด้วย นับเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจนี้เป็นรุ่นแรกๆ ของยุคที่เริ่มมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในประเทศไทยและเติบโตมาจนเป็นบริษัทที่ให้บริการสารสนเทศครบวงจรในปัจจุบัน

พ.ศ.2525 บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งด้วยทุนจะเบียน 10 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้สั่งสมประสบการณ์ด้านการขาย และให้บริการลูกค้าจนทำให้ประสบความสำเร็จด้วยยอดขายมากกว่าปีละ 3,000 ล้านบาท ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากองค์กรใหญ่ๆ กว่า 500 องค์กร ที่ใช้บริการของเรามาจนถึงปัจจุบัน

จากประสบการณ์ยาวนานกว่า 35 ปี ทำให้เรามั่นใจว่า เรามีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งสินค้าที่ครบถ้วนหลากหลาย มีคุณภาพสูง พร้อมทีมงานคุณภาพ ที่พร้อมจะให้บริการท่านอย่างครบวงจร โดยท่านจะได้รับการบริการที่รวดเร็ว และทั่วถึงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จากศูนย์บริการ 33 แห่งทั่วประเทศของเราเพื่อให้ท่านเกิดความพอใจสูงสุดบนพื้นฐานของจริยธรรม ของกลุ่มสหยูเนี่ยน คือ คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้พัฒนาและฝึกอบรมพนักงานกว่า 400 คน เพื่อให้ทันต่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี่ใหม่ๆ พร้อมทั้งรักษาคุณภาพ และประสิทธิภาพในการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าสอดรับกับคำขวัญของบริษัทที่ว่า “ ทางเลือกอันดับหนึ่งในใจคุณ”

Customer Usage.

73.2%
โซลูชั่น
92.3%
ฮาร์ดแวร์
82.7%
ซอฟแวร์

VALUES

 

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

 

ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

 

ความปรารถนาแรงกล้าที่จะเติบโต

 

ความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ

 

เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

 

ตอบโจทย์ความต้องการ สำหรับการก้าวสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยตอบสนองทางด้านโซลูชั่น และ จุดประกายความคิดสู่ความเป็น “สมาร์ท”

โซลูชั่น


100

พันธมิตร

300

โปรเจ็ค

400

พนักงาน

100

ลูกค้า

ติดต่อเรา


Get in Touch

CONTACT INFO

Headquarters
Saha Union Building 1828 Sukhumvit Rd., Bangchak,
Phrakanong Bangkok, Thailand 10260
Tel: (+662) 311-6881
Fax: (+662) 311–6889
Website: www.cu.co.th