วัฒนธรรมขององค์กร

  คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์   ทำในสิ่งที่ถูกต้อง   ความปรารถนาแรงกล้าที่จะเติบโต   ความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ   เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

Read More

เป้าหมาย

  ตอบโจทย์ความต้องการ สำหรับการก้าวสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยตอบสนองทางด้านโซลูชั่น และ จุดประกายความคิดสู่ความเป็น “สมาร์ท”

Read More