ในปีนี้พนักงานขายทุกท่านจะมอบสมุดโน๊ตเพื่อเป็นของขวัญแก่ลูกค้าทั้งหมดจำนวน 1,500 เล่ม